Kategori

Kunstnere og kunstinstitusjoner

Beskrivelse

XR teknologi blir i økene grad tatt i bruk både av kunstnere som verktøy i kunstnerisk arbeid og både kunstnere og kunstinstitusjoner tester ut XR teknologi og andre digitale teknologier til formidling, attraksjonsutvikling og forskning.

Mange muséer har tatt i bruk XR teknologi som et veldig nyttig redskap for å bevare, restaurere og formidle kunst og kulturhistorie.