Arrangement

Se våre kommende arrangementer

XR- frokost

Agder XR inviterer til en hyggelig og interessant frokostsamling med fokus på noen av mulighetene XR teknologien gir innen et bredt spekter av fagområder. Sammen bygger vi XR kompetansen i Agder ved å utveksle erfaring, utvikle samarbeid og dele informasjon om siste nytt innen XR teknologi. XR-frokosten arrangeres ca 6-8 ganger i året, gjerne kombinert med besøk i en av virksomheten som bruker denne teknologien. Det blir litt å spise, kaffe og mingling før vi går løs på 2-3 interessante tema og/eller presentasjoner.  XR-radaren er vårt faste innslag. 

Erfaringsdeling

Erfarings og kunnskapsutveksling er viktig for kompetanseutvikling og samarbeid. Agder XR tar derfor initiativ til XR-frokoster, seminarer og konferanser med fokus på hvilke muligheter XR teknologien representerer for et svært bredt spekter av virksomheter. Vi bringer inn spisskompetanse nasjonalt og internasjonalt, samler mennesker fra ulike kompetansemiljøer og utfordre alle til å dele av sine erfaringer. Slik bygger vi XR kompetansen i Agder.  

XR-Frokost

XR teknologi i helsesektoren

15. Mai (08:30-12:00)

FAVICON

Roundtable

Italienske institutt

TBA

FAVICON

D'Art 2024 Kilden

TBA

16. Nov