Kategori

Kompetansemiljø

Beskrivelse

Universitet, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler og andre utdanningsinstitusjoner har etter hvert utviklet gode utdanningstilbud inne XR teknologi. Det utvikles også kompetansemiljøer knyttet til forsknings- og utviklingsinstitusjoner. Samarbeid mellom disse og med fagmiljøer knyttet til virksomheter som bruker og utvikler XR gir spennende muligheter. 

Flere store virksomheter har egne kompetansemiljøer internt
som kan bidra både ift utdanningsinstitusjoner, klynger og andre virksomheter som kan gjøre seg nytte av denne teknologien.