Kategori

Helse og Velferd

Beskrivelse

Mange helseinstitusjoner har i flere år brukt XR teknologi i behandling av pasienter og opplæring av ansatte. Også ved sykehjem og omsorgssenter er XR teknologien tatt i bruk med positive effekter.